22-11-21

Knelpunten stroomnet

 

De zes industriële clusters die Nederland telt hebben elk een strategie opgesteld voor het verminderen van de broeikasgasuitstoot. De strategieën beschrijven ook welke energie-infrastructuur dit vergt. Als alle plannen van bedrijven zouden worden uitgevoerd, kan daardoor de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 dalen met circa 31 megaton. De plannen van bedrijven zijn zelden al definitief; realisatie is mede afhankelijk van de tijdige beschikbaarheid van energie-infrastructuur en van financiering. Als Nederland de huidige industrie wil behouden en wil ondersteunen in de transitie naar een uitstootvrije toekomst, dan is de gevraagde infrastructuur daarvoor onmisbaar. Bron / Lees verder

Naar boven


22-10-21

Consument en duurzame landbouw

 

Verduurzaming van de landbouw wordt geremd omdat consumenten niet bereid zijn de hogere prijs van duurzame producten te betalen. Dat gebeurt vooral niet als er een goedkoper regulier geproduceerd alternatief is. Dit blijkt uit onderzoek dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft laten uitvoeren onder consumenten. Dit belemmert verdere verduurzaming van de landbouw omdat de productiekosten van bijvoorbeeld biologische producten hoger liggen dan van reguliere producten. Bron / Lees verder

Naar boven


02-10-21

Nieuw Coronamedicijn komt eraan

 

Sinds het uitbreken van de covid-pandemie is alle aandacht gericht op vaccins om de ziekte in te dammen. Dat is een eerste stap naar het controleren ervan. Maar uiteindelijk hebben we een geneesmiddel nodig. Dat is nu in zicht. Het coronamedicijn komt eraan. Bron / Lees verder

Naar boven


22-09-21

Kunstenaars en 22 eyeopeners Klimaatcrisis

 

Hoe zou het zijn om een kunstwerk te maken dat pas over 100 jaar klaar is? Wat als dieren, planten en andere levende wezens dezelfde rechten zouden krijgen als mensen? Dat rivieren en bergen ons kunnen aanklagen over de vervuiling die wij aanbrengen? Wat als je eerst naar de stemmen van de bewoners van de Noordzee luistert en pas dan windmolens in zee plaatst? Of je luistert naar kinderen die onomwonden zeggen dat lamsvlees eten hetzelfde is als een baby slachten, en vinden dat we de klimaatcrisis zelf hebben veroorzaakt en dus ook zelf moeten oplossen. Bron / Lees verder

Naar boven


04-09-21

Duurzame mode van vintage vodden

 

Met Leger des Heils ReShare als samenwerkingspartner en leverancier van vintage items met kleine schade, maakt mode-ontwerper Rens de Waal in voddenmannen gebruik van een recyclestroom die normaliter gelijk tot de vezel zou worden afgebroken. Voddenmannen 1 is de eerste serie van toegankelijke designitems. Bron / Lees verder

Naar boven


22-08-21

IPCC klimaatrapport en groot alarm over onomkeerbare klimaatverandering

Het 6e IPCC klimaatrapport, dat in 2022 officieel gepubliceerd wordt, was deels al uitgelekt. Met reden, want de toonzetting is alarmerend en een groot contrast met de vorige publicaties. Nu is het eerste deel ook officieel vrijgegeven. De slotsom: er is geen veilige marge voor klimaatverandering, ook niet 1,5 graad. Bron / Lees verder

Naar boven


10-08-21

Record uitstoot CO2

 

Regeringen over de hele wereld zetten een enorme economische steun in, maar volgens een nieuwe analyse van het Internationaal Energieagentschap IEA gaat slechts 2% van deze uitgaven naar maatregelen voor meer schone energie. Daarmee gaan we naar een nieuw record CO2 uitstoot. Bron / Lees Verder

Naar boven


22-07-21

De opkomst van de circulaire economie

 

De circulaire economie, je hoort er steeds meer over en het staat bij de overheid en binnen het bedrijfsleven hoog op de prioriteitenlijst. Veel overheden, zoals de Nederlandse overheid, hebben de ambitie om Nederland tegen 2050 zo goed als circulair te maken. Ook bedrijven zoals Apple hebben het doel om dit tegen 2030 al voor elkaar te hebben. Bron / Lees verder

Naar boven


12-07-21

710 kilometer op 1 acculading met Lightyear One

 

Lightyear heeft een belangrijke mijlpaal behaald door 710 kilometer (441 mijl) te rijden met het prototype van Lightyear One. Nog niet eerder heeft een elektrische auto zo’n lange afstand gereden op een relatief kleine batterij. Bron / Lees verder

Naar boven


07-06-21

Duurzaam investeren in grootste burgerinitiatief Nederland

 

Windpark Krammer, het grootste burgerparticipatieproject van Nederland, gaat opnieuw een obligatielening uitgeven. Op deze manier willen de coöperaties Deltawind en Zeeuwind burgers de mogelijkheid geven om duurzaam te investeren in de eigen omgeving. De inschrijving staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder, maar inwoners van de gemeenten Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en Tholen en leden van Deltawind en Zeeuwind krijgen voorrang. Bron / Lees verder

Naar boven