Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • Eigenaar: de vertegenwoordigende rechtspersoon of door hen aangestelde personen die eigenaar zijn van het domein riedoe.com.
  • Website: alle pagina's binnen het domein riedoe.com en haar subdomeinen die een link bevatten naar deze disclaimer.
  • Gebruiker: alle bezoekers van deze website, met name als zij zich hebben geregistreerd.
  • Gebruik: alle handelingen die gebruikers verrichten op de website.
  • Inhoud: alle teksten en afbeeldingen op de website.
  • Webshop: het onderdeel binnen deze website waarmee geregistreerde gebruikers diensten binnen deze website kunnen gebruiken met ale doel het ruilen van diensten en goederen tussen gebuikers.

Het onderstaande is van toepassing op de website en al haar gebruikers:

Alle foto's en afbeeldingen die worden gebruikt zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Alle informatie op deze website is eigendom van de eigenaar. De eigenaar spant zich in om inhoud van de website actueel te houden. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor foutieve of onjuiste informatie op deze website. Tevens is de eigenaar niet verantwoordelijk voor de inhoud die door haar gebruikers of door derden op de website wordt geplaatst.

Niets van de gegevens op deze website mag worden gekopieerd, zonder dat hiervoor toestemming is gevraagd bij de eigenaar.

Gegevens die worden verstrekt voor het gebruik van RieDoe of binnen het e-mailverkeer van deze website worden vertrouwelijk behandeld. Deze zullen niet worden bekendgemaakt of doorverkocht aan derden. Zij zijn uitsluitend ter verificatie van de gebruiker.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud die zij op de website plaatsen. Enige schade in welke vorm dan ook die hieruit voortkomt is voor rekening van de gebruikers.

De eigenaar van de website behoudt zich het recht voor gebruikers uit te sluiten van het gebruik van RieDoe. De eigenaar mag de inhoud van gebruikers monitoren en daar waar nodig aanpassen.

Nieuws
Nieuws
22-10-21:

Consument en duurzame landbouw

Verduurzaming van de landbouw wordt geremd omdat consumenten niet bereid zijn de hogere prijs van duurzame producten te betalen. Dat gebeurt vooral niet als er een goedkoper regulier geproduceerd alternatief is. Dit blijkt uit onderzoek dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft laten uitvoeren onder consumenten.
Nieuws
02-10-21:

Nieuw Coronamedicijn komt eraan

Sinds het uitbreken van de covid-pandemie is alle aandacht gericht op vaccins om de ziekte in te dammen. Dat is een eerste stap naar het controleren ervan. Maar uiteindelijk hebben we een geneesmiddel nodig.
Nieuws
22-09-21:

Kunstenaars en 22 eyeopeners Klimaatcrisis

Hoe zou het zijn om een kunstwerk te maken dat pas over 100 jaar klaar is? Wat als dieren, planten en andere levende wezens dezelfde rechten zouden krijgen als mensen? Dat rivieren en bergen ons kunnen aanklagen over de vervuiling die wij aanbrengen? Wat als je eerst naar de stemmen van de bewoners van de Noordzee luistert en pas dan windmolens in zee plaatst? Of je luistert naar kinderen die onomwonden zeggen dat lamsvlees eten hetzelfde is als een baby slachten, en vinden dat we de klimaatcrisis zelf hebben veroorzaakt en dus ook zelf moeten oplossen. Bron / Lees verder
Nieuws
04-09-21:

Duurzame mode van vintage vodden

Met Leger des Heils ReShare als samenwerkingspartner en leverancier van vintage items met kleine schade, maakt mode-ontwerper Rens de Waal in voddenmannen gebruik van een recyclestroom die normaliter gelijk tot de vezel zou worden afgebroken. Voddenmannen 1 is de eerste serie van toegankelijke designitems. Bron / Lees verder